Lời Bàn .com

Nơi bàn luận dành cho những người có tentuoi.com

Nghị trường của QuocKhi.com

Giới thiệu

Nội quy

Nếu bạn muốn khen thưởng một người hãy comment tên miền khenthuong.com và chọn một hình thức khen thưởng phù hợp tại khenthuong.com

Nếu bạn muốn khen ngợi một thứ gì đó là tuyệt hảo hãy comment tên miền TuyetHao.com. Nếu một ấn phẩm nhận được nhiều comment tên miền này sẽ có danh hiệu TuyetHao.com

Nếu bạn muốn khen ngợi một ý tưởng nào đó là cao kiến thì hãy comment tên miền CaoKien.com. Nếu một ấn phẩm nhận được nhiều comment tên miền này sẽ có danh hiệu CaoKien.com

Nếu bạn muốn thể hiện cảm xúc bất ngờ về một nội dung sáng tạo hãy comment tên miền UiTroi.com. Nếu một ấn phẩm nhận được nhiều comment tên miền này sẽ có danh hiệu UiTroi.com

Nếu bạn muốn thể hiện sự xúc động hãy comment tên miền NucNo.com. Nếu một ấn phẩm nhận được nhiều comment tên miền này sẽ có danh hiệu NucNo.com.

Nếu bạn 'đếch tin' một nội dung nào đó, hãy comment tên miền DechTin.com để gửi nội dung đó cho RuaTin.com 'rửa sạch' tin đó. Những bài viết bị comment DechTin.com sẽ bị kiểm duyệt và kỷ luật nếu vi phạm nội quy. 

Nếu bạn muốn tố cáo một ai đó để họ bị canhcao.com ở mức cao nhất thì hãy comment tên miền DeoTin.com để thách đấu với họ. Nếu người đó không xứng đáng bị kỷ luật ở mức cao nhất thì chính bạn sẽ bị kỷ luật ở mức cao nhất vì sự hồ đồ của mình. Tức là, khi bạn comment tên miền DeoTin.com thì ít nhất sẽ có một người bị canhcao.com ở mức cao nhất.